Mærkesager for Kenni

Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Stevns Kommune

Børnefamilier

Arbejdslivet skal være foreneligt med et aktivt fritidsliv.

   • Daginstitutioner: Mere fleksible åbningstider
   • Omfartsvej: Stevns skal kobles på motorvejsnettet udenom Køge
   • Plejehjem: Plejehjemspladser skal bevares tæt på familien
   • Varme hænder: Flere medarbejdere til at servicere de ældre på plejecentre og i eget hjem
   • E- Handel: Hjælpe detailhandlen i gang med e-handel
   • Turisme: Mere fokus på erhvervsturisme og turistkontor tilbage i Rødvig